DUURZAAM WONEN

Goedkoper wonen

Met oog voor omgeving en milieu.

Wij zijn zuinig met materiaal en scheiden afval, dit heeft tot gevolg dat er weinig afvalkosten zijn. (bouwafval is een grote afvalpost in Nederland)

Wij gaan verder

Een extra investering in duurzaam bouwen loont vaak al heel snel. Daar de energierekening een steeds groter deel van de woonlasten vormt innoveren wij steeds in nieuwe materialen en bouwwijzen zodat prettig wonen betaalbaar blijft in een gezonde leefomgeving.

 

Duurzaam wil zeggen:

 • Levensloopbestendig
  • Wij houden altijd rekening met mindervaliden en alles is hierop ingesteld, inclusief de voor- en achterdeur, ventilatievoorzieningen, wandcontactdozen en schakelaars. Geen onderdorpels en overbrugbare hoogteverschillen.
 • Binnenmilieu
  • Bevorderen van een goede luchtkwaliteit
  • Optimaal thermisch comfort
  • Beperken van lawaai (geluid)
 • Materialen
  • Geen materiaal verspillen, alles op elkaar afstemmen
  • Efficiënt bouwen en efficiënt gebruik maken van de beperkte bronnen.
  • Beperken van afval en het afval wat er dan nog is verstandig afvoeren.
 • Energie
  • Verminderen van het energiegebruik door bij voorbeeld warmte terugwinnen met ventileren en isolatie
  • De mogelijkheid benutten van duurzame bronnen als zonne-energie
  • Gebruik maken van energie efficiënte technieken als bij voorbeeld pellet verwarming
 • Water
  • Beter reguleren van het verbruik van water
  • Tegengaan van verdroging van het leefklimaat
  • De waterkwaliteit beschermen
  • Hergebruik van water bevorderen
 • Afval
  • Veel van geprefabriceerde producten gebruik maken
  • Gangbare handelsmaten gebruiken
  • Bouwafval scheiden en eenmalig verpakkingsmateriaal beperken